[1]
M. P. Nguyễn, T. T. Hoàng, và T. T. Tạ, “KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.