[1]
V. P. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC ”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.