[1]
T. Đường Lê, Q. D. Ngô, Đức T. Trần, X. Q. Ngô, và V. Q. Lê, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Ở NAM GIỚI”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.