[1]
T. A. Hoàng, Đức T. Vũ, và D. H. S. Phùng, “VỊ TRÍ LỖ VÀO VÀ PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH: KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRUNG TÂM”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.