[1]
V. P. Lê, X. K. Nguyễn, V. V. Phạm, và Đình A. Hoàng, “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN CỦA THÔNG SỐ GAN NHIỄM MỠ TRÊN FIBROSCAN VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC HỌC, ĐƯỜNG MÁU VÀ MỠ MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.