[1]
G. P. Nguyễn và Đức H. Trần, “KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.