[1]
X. M. Danh và Q. T. Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.