[1]
T. A. Phạm và Đức T. Vũ, “ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN NHỎ THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.