[1]
X. T. Đồng, Q. Đạt Ninh, và A. T. Tạ, “NỒNG ĐỘ CỦA MỘT SỐ IMMUNOGLOBULINE Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.