[1]
V. L. Trần, N. M. Hà, và T. T. H. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.