[1]
V. V. Trần, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.