[1]
H. P. Hồ, T. M. T. Cao, và T. H. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN MẮC HEN PHẾ QUẢN BẬC 1 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.