[1]
V. P. Lê, X. K. Nguyễn, V. V. Phạm, và Đình A. Hoàng, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.