[1]
P. H. Trương, “BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.