[1]
H. B. Bùi, T. H. T. Nguyễn, T. T. N. Ngô, và V. N. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH THEO THANG ĐIỂM LANSS Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.