[1]
T. H. M. Nguyễn, “SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.