[1]
H. P. Mai, T. T. N. Lưu, và T. H. Nguyễn, “MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CƠN ĐAU VÙNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN NGŨ HÀNH SƠN - TP ĐÀ NẴNG”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.