[1]
V. P. Ong, T. P. Phạm, và T. N. N. Phạm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022 - 2024”, VMJ, vol 539, số p.h 2, tháng 6 2024.