[1]
M. A. Nguyễn, D. T. Mai, và T. H. Đinh, “ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỐT SAU LẤY HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN TẮC M2 ĐƠN ĐỘC”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.