[1]
T. B. H. Nguyễn, B. T. Nguyễn, và H. T. Nguyễn, “ĐIỀU TRỊ TÁI THÔNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN Ở CỬA SỔ SỚM VÀ CỬA SỔ MỞ RỘNG”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.