[1]
M. N. Nguyễn, V. B. Nguyễn, Q. V. Cao, và H. H. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.