[1]
V. V. Lê, V. K. Lê, H. T. Ông, và T. L. Thái, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM MẮC VIÊM DẠ DÀY - TÁ TRÀNG CÓ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.