[1]
H. T. Lương, X. V. Đỗ, T. T. H. Dương, và V. Đạt Lê, “ĐẶC ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 28 TUẦN 0 NGÀY ĐẾN 33 TUẦN 6 NGÀY TẠI KHOA ĐẺ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022 ”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.