[1]
S. G. Trần và H. T. Nguyễn, “CA LÂM SÀNG: HUYẾT KHỐI NHĨ PHẢI Ở BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI CÓ BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU PHỔI”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.