[1]
B. T. Nguyễn, T. Q. A. Lưu, và X. T. Nguyễn, “KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU 5 NĂM ĐIỀU TRỊ BỆNH VÕNG MẠC TRẺ ĐẺ NON BẰNG TIÊM BEVACIZUMAB NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 539, số p.h 1B, tháng 6 2024.