Đặng, T. K., V. Đạt Nguyễn, M. S. Lê, V. P. Nguyễn, T. L. Nguyễn, L. V. Đoàn, và Đức Q. Ngô. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10216.