Đỗ, T. S., K. T. Nguyễn, P. L. Hoàng, Q. V. Phạm, Đức L. Ngô, M. Đức Đặng, và T. N. Trần. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 540, số p.h 1, Tháng Bảy 2024, doi:10.51298/vmj.v540i1.10245.