Thị Vân, N. ., và P. . Văn Minh. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 507, số p.h 1, Tháng Chạp 2021, doi:10.51298/vmj.v507i1.1368.