Minh Hiếu, N. ., N. . Văn Chi, và T. . Văn Đồng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 509, số p.h 2, Tháng Giêng 2022, doi:10.51298/vmj.v509i2.1813.