Minh Kha, N. ., T. . Nguyễn Phương Hải, T. Đại Cường, T. . Hữu Chinh, V. . Phương Quỳnh Trà My, T. . Thị Kim Xuân, và H. . Văn Sỹ. “BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2355.