Ngọc Trung Dung, . . H. ., T. . Kim Ngọc, L. . Phú Nguyên Thảo, N. . Thị Ngọc Tuyết, và T. . Công Luận. “TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2356.