Thu Quỳnh, N. ., Đàm . Khải Hoàn, B. . Thị Thanh Châm, N. Thị Loan, N. . Duy Thư, T. . Hoài Anh, và N. . Thị Mai Anh. “ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2357.