Ngọc Như Khuê, N. ., V. . Thị Quỳnh Hậu, N. . Anh Khoa, L. . Phúc, và N. . Hữu Huyên. “ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 513, số p.h 1, Tháng Tư 2022, doi:10.51298/vmj.v513i1.2362.