Trọng Dương, T. ., và N. Thị Minh. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 514, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, doi:10.51298/vmj.v514i1.2533.