Thị Trúc Quỳnh, V. ., N. . Bá Vượng, L. . Minh Tuấn, H. Tú Thiên, và N. . Phương Hiền. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG ”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 515, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, doi:10.51298/vmj.v515i1.2669.