Thanh Tuyền, C. ., H. . Thy Nhạc Vũ, N. . Trọng Duy Thức, N. . Đỗ Hồng Nhung, và L. . Thọ. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3046.