Lê An, P. ., T. . Ngọc Đăng, Đỗ . Thị Hoài Thương, N. . Thị Minh Trang, N. . Trường Viên, N. . Thị Tường Vy, N. Thị Thu Thảo, T. . Bảo Vy, L. . Sơn Bảo Vi, N. . Tấn Tiến, và T. . Diệp Tuấn. “HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3070.