Văn Thực, L. ., N. . Minh Tuấn, N. . Thành Luân, N. . Tiến Mạnh, T. . Nam Long, N. . Đình Hợp, và L. . Đức Thành. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3071.