Thy Nhạc Vũ, H. ., T. . Anh Duyên, L. . Phước Thành Nhân, và T. . Văn Khanh. “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 516, số p.h 2, Tháng Bảy 2022, doi:10.51298/vmj.v516i2.3081.