Lê An, P. ., T. . Ngọc Đăng, Đỗ . Thị Hoài Thương, N. . Thị Bé Phương, N. . Thị Minh Trang, N. . Trường Viên, N. . Thị Tường Vy, N. . Thị Thu Thảo, T. . Trương Nhật Hạ, L. . Trần Minh Thư, và N. . Tấn Tiến. “THANG ĐO NIỀM TIN SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3229.