Văn Vĩnh, T. ., Đoàn . Minh Trí, và T. . Xuân Vĩnh. “CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3230.