Minh Hoàng, L. ., H. . Phượng Nhật Quỳnh, T. . Thị Thư, T. . Thị Thanh Hương, L. . Quang Vinh, và N. Văn Thống. “KHẢO SÁT TỶ LỆ LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN COVID 19”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3237.