Thanh Vũ, P. ., N. . Thị Thùy Dương, N. . Văn Tập, L. . Minh Quang, N. . Đức Huệ, và P. . Thị Diện. “CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3242.