Thị Kiều Diễm, L. ., Q. . Văn Thắng, N. . Thị Lan Anh, V. . Thị Ngọc Bích, và L. . Thị Thanh Huyền. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ COPD ĐỢT CẤP CÓ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 517, số p.h 2, Tháng Tám 2022, doi:10.51298/vmj.v517i2.3270.