Việt Hằng, Đào ., L. . Ngọc Hoa, N. . Phúc Bình, Đinh . Duy Hải, N. . Thanh Tùng, và Đào Văn Long. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3630.