Thị Thuỳ Linh, P. ., C. . Khang Kiệt, Đỗ . Quang Dương, H. . Thị Mến, M. . Thị Hải, Đặng . Thùy Dương, B. . Thị Phương Thảo, . N. . Đức Tùng, L. . Hoàng Nhã, và D. . Thị Hồng Đoan. “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3634.