Thị Ngọc Nga, P. ., L. . Thị Nhân Duyên, N. . Thị Phương Thảo, T. . Minh Thiết, N. . Hiệp Phúc, B. . Trần Hoàng Huy, T. . Lĩnh Sơn, và P. . Công Thanh. “THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 519, số p.h 2, Tháng Mười-Một 2022, doi:10.51298/vmj.v519i2.3640.