Thị Kiều My, T. ., H. . Thị Hà, N. . Hữu Trường, Đào . Thị Thiết, và B. . Quốc Khánh. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3750.