Diệu Linh, Đặng ., P. . Mạnh Thắng, T. . Thế Việt, và L. . Nguyễn Uyên Chi. “TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3752.