Quỳnh Trân, Đặng ., D. . Thị Bé Nhi, T. . Thị Kim Thiện, N. . Thanh Sil, H. . Huỳnh Anh Thi, P. . Đoan Vi, và Đỗ . Châu Minh Vĩnh Thọ. “XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP”. Tạp Chí Y học Việt Nam, vol 520, số p.h 1A, Tháng Chạp 2022, doi:10.51298/vmj.v520i1.3753.